Aquest és el nou espai en què anirem deixant els temes de literatura de 2n. de batxillerat que anireu elaborant en grup i que concloureu amb una exposició oral a classe.

PUNT DE MIRA, Articles de Joan F. Mira


Us deixe enllaços a blocs amics útils per elaborar els temes:
Sobre Quim Monzó
Sobre poesia
Si aneu a l'etiqueta de Literatura del bloc Paco Mollà accedireu a molta informació.
També l'apartat literatura de l'IES la Melva us ajudarà


- Coneixes altres falses creences sobre temes considerats tabú com la que planteja el text? A què creus que són degudes?

Les falses creences sempre han existit i sempre existiran, encara que cada vegada aniran diluint-se. Hui en dia tenim molts medis per a obtindre informació, per la qual cosa podem verificar si és veritat allò que diuen o pel contrari és una falsa creença.
Jo crec que moltes d’aquestes creences, si no totes, les ha “inventat” l’Església. És un bon mètode perquè tothom siga fidel a les ensenyances que ofereix i a allò que demana. Inculcant el temor a “morir partida”, ,s’asseguren que les dones no tindran relacions sexuals fins al matrimoni (per descomptat, matrimoni eclesiàstic)
Moltes altres creences tabú són les relacionades amb el sexe, tema tabú per excel·lència. Que els xicots adolescents es queden cecs, o que ixen pèls en la palma de la mà, a més de l'acne juvenil, també són falses creences, que encara hui poden arribar(concordança) a preocupar els joves. Tal vegada, parlar més dels temes tabú perquè= per tal que, amb la intenció que deixen d’anomenar-se tabú ajudaria a la societat en general i als joves en particular.
Paraules: 172

Pel que fa a l'estructura del text trobe que es podia enriquir amb més arguments.
*Errades de flexió verbal: diguen.
-de concordança i de connectors (per que i per a que)
-Lèxic inexacte: medis, cal diferenciar medis de mitjans
.
CONVINDRIA SABER QUÈ ÉS UN TABÚ: Interdicció convencional basada en prejudicis o conveniències socials.

Sergio Cuesta
2n Bach


Coneixes altres falses creences sobre temes considerats tabú com la que planteja el text? A què creus que són degudes?
Els temes considerats tabú han existit tota la vida per sort o per desgràcia, però la veritat es que aquestos moltes vegades es troben sota un grapat de falses creences que fan del seu tractament normal una qüestió inimaginable.


El sexe és el tema tabú per excel·lència, el més nombrat, i per contra, el menys tractat. Sembla que actualment la por de parlar
-ne (d’aquest) s'ha perdut però encara queden les cendres d'unes generacions puritanes que inventaven històries per a fer d'aquest tema un "pecat" als ulls de tots.

Hi ha altres temes que també es presenten com a tabú, com per exemple l’homosexualitat, que es considerada hui en dia per molts con una malaltia; l’anorèxia, que únicament és fruit de la bogeria i les malalties de transmissió sexual que ens semblen fruit de la poca higiene.


La societat encara no es troba preparada per a afrontar aquests aspectes, però açò no es nou, açò ve de temps arrere, quan el parlar de certs temes portava represàlies i el repudi de la societat.El perquè de que aquests temes hagin evolucionat, es deu als programes d’educació sexual , drogues i demés que rebem als instituts i altres institucions, els quals ens ajuden a comprendre i fer entendre als nostres pares que si que s’ha de parlar d’aquests temes, desvirtuant per fi la paraula tabú.

Alerta amb l'ús adient del lèxic(línia 1)
Repàs canvi i caiguda de preposició (últim paràgraf de que)
Ús adient de deure


Sempre s’ha tingut por per parlar de certs temes, els anomenats temes tabú. Aquests no són ni més ni menys que especulacions envoltades d’un pessimisme enorme i , en la seua majoria, han estat inventats per fer sentir temor a la gent, per evitar practicar-los. Però, quins serien actualment els temes tabú?

Bé, hui en dia aquests han patit una lleugera evolució. Si abans el tema tabú més imponent era el sexe, hui en dia aquest ha girat al voltant de l’homosexualitat. Un exemple d’això seria que molta gent no vol sentir parlar de l’adopció de xiquets per part d’un matrimoni format per dos homes o dos dones. Un altre concepte tabú estrella ha estat l’avortament, que fins fa poc no s’ha començat a tractar com un diàleg natural, on les decisions les ha de prendre la pròpia mare.


SARA EL FADALÍ GARCÍA 2n BATX C**Alerta amb la cohesió, fixa't amb el pronom feble, resulta més adient


.

MODEL PAU 2
Mercè Rodoreda.La plaça del diamant.Edicions Bromera

a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text.

El tema principal d´aquest text és la por que pateix una dona quan es té que despullar davant d´un home.


Aquest text narratiu es pot dividir en dos paràgrafs:

El primer (línea 1 fins a la 19) on Colometa descriu físicament a Quimet.

El segon (línea 20 fins a la 28) on Colometa descriu el seu acte de despullar-se i posteriorment li confessa a Quimet la por que té de morir partida.

b) Resumeix el contingut del text en una extensió màxima de 10 línies.

Colometa observava el seu home despullant-se.La seua opinió és que estava ben plantat i anteriorment ella no s´havia fixat bé de la complexitat física del seu home.
Colometa continua contemplant a Quimet fins que ell li invita a despullar-se. Ella accepta aquesta petició i es despulla però per culpa dels prejuicis que té per por a mostrar el seu davant d´un home plora i li confessa el seu temor.


c) Identifica i justifica les marques de modalització del text.

Aquest text narratiu es centra en una part a la descripció física d´un home per això té molt léxic valoratiu com : verbs per exemple: gosar (línea 2 ) , molts adjectius valoratius com per exemple : primes (línea 16 ) , estretes (línea 17) , espesses (línea 8) grossets que és un adjectiu diminutiu (línea 13) , sustantius amb un diminutiu com cadeneta (línea 13) , predomini en la descripció del verb copulatiu ser.

IVÁN AGRAZ MUÑOZ